6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin aydınlatma metinlerini aşağıda bulabilirsiniz.


Şirket Ortak ve Temsilcileri Aydınlatma Metni
Çalışan Aydınlatma Metni
Müşteri Aydınlatma Metni
Tedarikçi Aydınlatma Metni
Üçüncü Kişi Aydınlatma Metni
Veri Sahibi Başvuru Formu