İK POLİTİKALARIMIZ

• Çalışanlarımızı en önemli yatırım alanımız olarak görmek,
• Personel seçim sürecinde "Doğru işe, doğru personel" yaklaşımıyla hareket ederek, çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
• Sürekli gelişim ve iyileştirmeye önem vererek, çalışanlarımızın motivasyonlarını ve aidiyet duygularını artırmak,
• Herkes için eşit fırsat tanımak,
• Şeffaf, adil, sorumlu, hesap verebilir yönetim anlayışına bağlı kalmak,
• Çalışanlarımızın maddi manevi haklarını korumak,
• Çalışanlarımızın bilgi, becerilerini artırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak
• Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate alarak, personelin motivasyonunu artırmak ve çalışanın alınan kararlara katılımını sağlamak,
• Çalışan performanslarını objektif olarak değerlendirerek, terfi ve atamaları gerçekleştirmek,
• Yeni işe alınan personeller için oryantasyon programları uygulamak,
• Çalışanlarımıza yönelik sosyal-kültürel faaliyetler düzenlemek,