İş Girişim Sermayesi

İş Girişim Sermayesi

İş Girişim Sermayesi, büyüme potansiyeli barındıran niş alanlarda, büyüme evresindeki orta büyüklükteki şirketlere ortak olmak suretiyle finansman ve katma değer sağlayan “akıllı sermaye”yi temsil eder.

Yüksek büyüme potansiyeline sahip KOBİ'leri, sermaye ihtiyaçlarını karşılayarak gelişimleri süresince desteklemektedir. Kurulduğu günden bu yana girişimcilere büyüme finansmanı sağlamakta ve yol haritalarını yapılandırmada kurumsallık, strateji belirleme, iyi yönetim, etkinlik, verimlilik gibi ana eksenlerde iyileştirmeler sunmaktadır.

İş Girişim Sermayesi, ortak olduğu şirketlerin operasyonel performanslarını yukarı taşımak, rekabetçi duruşlarını güçlendirmek ve böylece piyasa değerlerini artırmayı amaçlamaktadır.

Gerçekleştirilen 28 işlemle ve 11 adet çıkışla işlem bazında Türkiye’de piyasa liderliğini sürdürmektedir.

http://www.isgirisim.com.tr