TROYA POROUS & HA ÇİMENTOSUZ KALÇA PROTEZİ


Troya Porous & Ha Çimentosuz Kalça Protezi Troya Porous + HA kaplamalı çimentosuz kalça protezi temel felsefe itibariyle 1983 yılından bu yana başarısı kanıtlanmış bir tasarımdır. Tasarımın temel felsefesi femur proksimalinde maksimum oranda kemik stoğunun korunması, proksimal kısmım gövde yapısının yardımı ile primer fiksasyonun sağlanmasıdır. Protez distalinden kilitlenme yapan diğer ürünlerin dezavantaj noktası olan stem ağrısını ve olası distal uç kırıklarının minimize etmesidir. Protez proksimalinde anterior ve posterior yönlerdeki oluklar gövdenin yüzey alanını genişlettiği gibi oluk kenar çıkıntılarının yukarı doğru açılanmaları protezin yük altıda distale doğru hareketlenmesini engellemekte ve fiksasyonun uzun ömürlü olmasını temin etmektedir.

Yüzey Özellikleri

Titanyum malzeme yüzeyine yapılan grid-blast uygulaması malzeme yüzeyine kemik tutulumunu temin etse de özellikle genç ve sosyal bakımdan aktif hastalarda erken dönem tespit önem kazanmaktadır. Bu nedenle kemik tutulumunu arttırmak ve hızlandırma amacı ile protezin 1/3 proksimal kısmına porous üzerin HA (dual kaplama) kaplama uygulanmıştır.

Proksimal Geometri

Troya protezi yakalıksız bir protezdir. Proteze lateral yönden bakıldığında proksimal de tespiti sağlayan 3 değişik açılanma görülür. Birincisi protezin medial-lateral doğrultusunda başlayan ve anatomik femur kesitine uygun açılanma, ikincisi protezin medialinden başlayıp proksimalinde biten açılanma ve üçüncüsü anterior ve posterior yüzlerde bulunan oluk çıkıntılarıdır. Üç kesişen konikler geometrisi protezin femur proksimalinde uygun bir tutunma sağlar.

Distal Geometri

Protez stem geometrisi itibariyle anterior posterior yönünde 6° medial-lateral yönünde 2° açılı olarak tasarlanmıştır. Bu yapı protez distalinin incelmesine imkan tanımaktadır.

Sistemin Özellikleri

• Titanyum (Tİ6AL4V) alaşımlı çimentosuz bir stemdir.
• 10 farklı boy seçeneği mevcuttur: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
• 1 mm'lik boy artışları daha iyi bir uyum olanağı sağlamaktadır.
• Stemin konigi 12/14 ve standart modüler başların kullanılmasını sağlar
• Stemin boyun açısı 135 derecedir.
• Ürüne ait akredite laboratuarlardan ürün yorgunluk testleri (fatigue test) bulunmaktadır.
• Aynı stemin çimentolu polish ve çimentosuz HA kaplamalı seçenekleri mevcut olup 3 ayrı stem de tek enstrümantasyon seti ile kullanılabilmektedir.

Troya Porous & Ha Çimentosuz Kalça Protezi